Gallery

Rafting exercise
Rafting exercise3
US Deligets Visit
US TOT visit
मिति २०७५/११/१४ गते जि.धादिङ्ग गल्छी गा.पा.-१ त्रिशुली नदीबाट १ जनाको शव निकालेको
गल‍्छीमा शव उद्धार
Dead Body Rescue
SMEE Training
dm 29 clossing Cermony
dm 29 clossing Cermony
dm 29 clossing Cermony
तनहुँ बन्दिपुरको भिरमा अड्किएको शव निकालिएको
तनहुँ बन्दिपुरको भिरमा अड्किएको Dead Body Recovery गरिएको
तनहुँ बन्दिपुरको भिरमा अड्किएको Dead Body Recovery गरिएको
तनहुँ बन्दिपुरको भिरमा अड्किएको Dead Body Recovery गरिएको
भम्रम कार्यक्रम
योग प्रशिक्षण
योग प्रशिक्षण
ग्रामिण प्राथमिक उद्धारकर्ता तालिम सम्बन्धी फोटोहरु
भ.म.न.पा. प्रमुख रेणु दाहालज्यूको अवलोकन भ्रमण
Subject Matter Expert Exchange
Subject Matter Expert Exchange
Subject Matter Expert Exchange
Subject Matter Expert Exchange
Subject Matter Expert Exchange
Subject Matter Expert Exchange
भ.म.न.पा. प्रमुख रेणु दाहालज्यूको अवलोकन भ्रमण